02-04-15

Paar interessante links

 

zog-largecensorship.jpg

 

 

 

 

De reden van mijn zoektocht naar de waarheid en de redenen waarom er steeds negatief over nationaal-socialisme wordt gedaan,is begonnen met de praktijken van de Rothschild-clan uit te pluizen.Daar zullen nog verslagen over volgen.De meeste mensen kennen deze familie niet en dat heeft zo zijn redenen.Ook een interessante link over de ''verborgen'' geschiedenis is de volgende : http://justice4germans.com/ Daar wordt ook met een andere blik gekeken naar de achterliggende,en vooral verzwegen feiten.Verder kun je je verscheidene filmpjes op youtube terugvinden die je een andere kijk zullen geven over onze geschiedenis zoals die aangeleerd is op school.Een interessant filmpje is het volgende : https://www.youtube.com/watch?v=pDLyKSYRqXM&feature=share .Het is een mooi voorbeeld hoe de situatie nog steeds identiek is met de situatie dezer dagen.De vijand is nog steeds dezelfde geweest,toen en nu,namelijk de bankiers en hun praktijkten die het gewone volk onderdrukken.Het kapitalisme wat zo mooi wordt weergegeven in de media is in de praktijk het tegendeel.De rijken worden rijker en de armen armer.

Voordat u denkt dat dit tegen de Joodse gemeenschap zelf is,vergis u niet.De zionistische tak van het Jodendom heeft niets te maken met de gewone Jood in de straat.De echte Joden verzetten zich zelf tegen het ZIONISTISCHE systeem.Voorbeelden genoeg te vinden op het internet.

 

 

4024286612.jpg

Waarom kiezen voor nationaal-socialisme?

ancient_forest_by_lavaspawn-d3l25d5.jpg

 

De tijd is gekomen om het ingepompte schuldgevoel dat heerst over de blanke westerse bevolking van zich af te schudden en weer het fiere,eens zo roemrijke Arische volk te laten heropleven!

Waarom is het thema ''eigen volk eerst'' zo een taboe?Omdat het jarenlang misplaatst is door bepaalde personen,groepen,bewegingen,partijen.De echte boodschap die het nationaal-socialisme werkelijk is is dat van een maatschappij die liefde uitstraalt,geen haat.Liefde voor het eigen volk,cultuur,geschiedenis.Racisme(uitsluiting op basis van afkomst,religie,geaardheid,enz...)is een tegenstelling van het ware nationaal- socialisme.Want een volk dat liefde heeft voor elkaar heeft ook liefde voor een ander volk en zijn cultuur.Het enigste verschil met de ''traditionele'' gevestigde machten en het nationaal socialisme is dat het NS dit onderschrijft enkel en alleen indien een volk zichzelf kan zijn en blijven in zijn EIGEN land.

Waarom faalt het (ridicule)idee van een multiculturele maatschappij?Wie een beetje voeling heeft met de werkelijkheid en met de natuur,beseft toch werkelijk dat dit nooit goed kan lukken?Dit heeft een aantal redenen,die hier uitgelegd gaan worden.

Een volk gaat steeds,zoals ook bij de dieren in de natuur,kiezen voor zijn eigen kudde.Een kudde die nu al jarenlang wordt gehersenspoeld door de media(reclame,ideaalbeeld,utopische waanvoorstellingen)denkt dat verschillende culturen kunnen ingelijfd worden in onze cultuur.Dat is de grootste misopvatting die er bestaat.Wie zijn wij om een ander volk te dwingen zich aan te passen,zijn tradities overboord te gooien,zich slaafs op te stellen tegenover ons,enz...?Wij hebben dat recht niet.Het recht dat we wel hebben is om deze volkeren te weigeren op ons grondgebied,waar onze voorvaderen hun bloed hebben laten vloeien om te verdedigen tegen allerlei invallen.Wij hebben het recht om ons vaderland,onze bodem te verdedigen waar het bloed onzer voorouders in versmolten zit.Elk volk ter wereld is verbonden met zijn land,zijn geschiedenis en cultuur.Daarom ook zal een vreemd volk nooit samenvloeien met het gastland waar ze al dan niet geboren zijn.Want ook al is een persoon van vreemde origine Vlaming op papier,hij zal het Vlaamse bloed nooit in zijn aderen voelen stromen,nooit de grond waar andere hun voorouders zijn op gestorven,eren.Dat is niet bedoeld uit ''geen respect hebben'' voor onze geschiedenis,maar gewoon geen BAND hebben met onze bodem.Daarom is BLOED EN BODEM ook belangrijk voor het nationaal-socialisme.Niet uit racistische beweegredenen,maar uit natuurlijke,geschiedkundige redenen.

Een volk dat niet in zijn thuisland,zijn heimat leeft,is een volk dat nooit gelukkig kan worden.Een volk kan enkel liefde tonen voor zijn eigen land,geschiedenis,volk enz...Daarom ook de haat die uitgaat tussen de verschillende culturen als die in 1 land samengevoegd worden en verplicht worden zich aan te passen.Uw afkomst kun je simpelweg niet verloochenen,probeer je dit wel dan wordt je hart vervuld met haat.Dit kun je goed merken in de maatschappij waarin we dezer dagen leven.Agressie,haat,geen respect,...Om dit nog beter aan te tonen neem ik het voorbeeld van vakantiereizen.Het is toch iedereen die al naar een ander land is gereisd opgevallen dat de mensen daar een hele andere mentaliteit hebben dan degenen die uit datzelfde land hier in uw eigen heimat leven?Dat is simpelweg te verklaren omdat die mensen nog steeds verbonden zijn met hun bodem,land.Je kan ook geen tropische plant verpotten naar een koud klimaat.Je kan ook geen leeuw in een weide plaatsen waar runderen grazen,zonder dat dit uit de hand loopt.

Waarom ging het tientallen jaren geleden beter tussen Vlamingen en ''Vlamingen'' met een andere afkomst in dit land(en ook de rest van Europa)?Simpelweg omdat de populatie tussen allochtoon en autochtoon nog in evenwicht was.De dreiging van ''overheersing'' was er (nog)niet.Elke habitat kan een bepaalde diversiteit aan,indien die niet door 1 of meerdere soorten wordt bedreigd.De habitat waar we nu in leven is niet meer in evenwicht.De meest belangrijke reden waarom er zo een dreiging voelbaar is,is ook omdat onze habitat overbevolkt is,teveel mensen op een te klein grondgebied.Wat al de voelbare oorzaken waar we nu met te maken hebben voelbaarder zijn dan ooit tevoren.Onze maatschappij is te druk(verkeer,woonruimte)waardoor mensen de ziekte van de 21ste eeuw hebben,namelijk stress waaruit haat,agressie,depressie enz...uit ontstaat.Kijk maar naar het aantal zelfdodingen(7 per dag),het aantal familiedrama's(economische oorzaken),het geweld op straat (personen worden simpelweg gedood bij een meningsverschil) enz.

Het is niet de fout van de immigrant dat het zo fout loopt.Dit wordt door de meeste ''nationalistische''bewegingen wel in hun schoenen geschoven.Nee,het is de fout van de gevestigde machten die het toelaten,die mensen ontrukt uit hun heimat en hier in onze bodem probeerd in te planten.Dit zijn de vijanden van ons volk.

Je kunt je dan afvragen,waarom laten ze dit toe?Waarom geven ze voordelen aan deze allochtonen(OCMW,goedkope,zelfs gratis opvang,enz..)die niets hebben bijgedragen aan onze bodem?Waarom wil de gevestigde macht zo een haatcultuur blijven in standhouden?Omdat,beste lezers,deze machthebbers ook geen voeling hebben met de heimat van ons volk(en dat van andere volkeren).Ik spreek niet over onze burgemeester of onze ministers(ook al hebben ze geen voeling met de gewone werkman meer,als ze het ooit al gehad hebben).Nee,de echte machthebbers zitten een stapje hoger,namelijk in de europese raad.Niet onze burgemeester,of minister beslist wat er gebeurd of moet gebeuren op onze bodem.Nee het is die kapitalistische kliek die we nooit te zien krijgen.Die leggen elk europees land hun wetten op inzake immigratie,economische sancties enz...Zij zijn de grootste vijand van ons volk.

Het echte nationaal-socialisme is een stroming voor het eigen volk,zonder haat tegenover een ander volk(indien dit in eigen land vertoefd).

Nu even over het nationaal-socialisme in de periode van het Derde Rijk.Het Duitse volk dat gebukt ging onder de repressie,onder armoede en beschimping van de overwinnaars van WW1 was zijn levenskracht kwijt.Het was een volk geworden waar de wortels waren afgebroken,verloren.Toen de NSDAP onder leiding van Adolf Hitler zijn volk weer deed heropleven door middel van ''liefde voor het eigen volk'' werd dit toegelaten totdat de NSDAP aan de wortels van het echte kwaad wou snoeien,namelijk de banken.De NSDAP wou de intresten die het volk in armoede drukten bestrijden(kun je nakijken in het partijprogramma van de NSDAP).Toen,nadat Hitler zijn vaderland losrukte van de wereldeconomie,de bankiers die de wereldeconomie bestuurden,toen pas werd er negatief gedaan tegenover het Duitse Rijk.De haat die uitging van de NSDAP tegenover het zionistisch banksysteem was enkel ontstaan uit liefde voor het eigen volk.De boycot tegen Duitsland werd midden jaren 30 in gang gestoken,niet na de start van de oorlog.Daar zal er verder nog over gepubliceerd worden.

Tot daartoe de eerste(hopelijk niet laatste blog)van de NSVAP.Onthoud dat een volk pas vrij en gelukkig kan zijn als hij zich kan losrukken van het gouden kalf die het nu als god aanschouwd.

15:48 Gepost in Blog | Permalink | Commentaren (0)